Reference - Micel

Přejít na obsah

Reference

Průmyslová elektronika

Společnost Orica je světovou špičkou díky svému velkoobjemovému systému na výrobu trhavin na povrchovou a podzemní žbu.

Předmětem podnikání společnosti je tvorba programů a jejich implementace do primárních technologických procesů v průmyslu s následným zpracováním dat.

Autokabel Krupka je pobočka světového koncernu na výrobu automobilových kabelů

Obci Hrobčice zajišťujeme technickou podporu pro různé společenské akce. Dále udržujeme techniku nepostradatelnou pro chod úřadu.

Josef Koutník - MONTA

Pro firmu zajišťujeme automatizaci strojů .

Návrat na obsah